Binalara güneş enerjisi kurulumunda yapı izni aranıyor mu?

Türkiye, binaların çatılarına güneş paneli yatırımının önünü açacak olan devrim niteliğinde karara imza attı. Bundan böyle ruhsat izni aranmayacak. Bir apartman yılda 8-9 bin liralık enerji üretebilecek.

Binaların kendi ihtiyaçları için yapılacak güneş enerjisi paneli kurulumunda artık yapı ruhsatı izni aranmayacak. Güneş enerjisindeki diğer prosedürlerin de hızlanmasıyla 2018'de çatıların güneş panelleriyle dolması bekleniyor. Bu şekilde hem apartmanların masrafları çıkacak, hem de güneşten elde edilecek fazla elektrik şebekeye geri satılabilecek. Güneş enerjisiyle apartman başına yılda 8-9 bin lira kazanç elde edilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Hedefte 10 milyon çatı var.

Tapu işlemleri nasıl yapılır?

İşte tapu sürecinde bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenler adım adım sıralandı.

Tapu Gününden Önce:

Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli,
Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı,
Uygun konut kredisi araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı - (konut kredisi kullanacaklar için),
Tapu fotokopisi dahil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı - (konut kredisi kullanacaklar için),
Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli,
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli,
Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve ödenmemişse emlak vergisi ödemesi yapılmalı,
Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı - (konut kredisi kullanacaklar için),

Binaların deprem riski internetten öğrenilebilir mi?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te hizmet veren bir firmanın geliştirdiği "İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi" uygulaması ile vatandaşlar internet üzerinden ücretsiz olarak binalarının depreme karşı risk değerlendirmesini yapabilecek.

Deneme aşaması tamamlanarak hayata geçirilen uygulama ile Ege ve Marmara Bölgeleri öncelikli olmak üzere 81 ilin riskli bina dağılım haritasının çıkarılması da hedefleniyor.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB kredisi ile Teknokent içerisinde kurdukları firmada, doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle geliştirdikleri "İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi" uygulaması hakkında bilgi verdi.

Ombudsman: Engelliye lojman tahsisinde öncelik verilmeli!

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa değişikliğinden dolayı, lojmanlarda engelli kamu personeline öncelik verilmesi için düzenleme yapılmasını istedi.

Bir Orman Genel Müdürlüğü personeli, lojmanlarda kendisine öncelik verilmediği gerekçesiyle, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa'nın 10. maddesinde ve 5378 sayılı Kanun uyarınca yapılan düzenlemeler uyarınca, engellilere lojmanlarda öncelik verilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır.

Yapılan yazışmalarda, Maliye Bakanlığı da, söz konusu talebin not edildiğini ve yönetmelik değişikliği yapılarak sorunun çözüleceğini belirtmiştir.

TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman?

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yüzde 20 indirim kampanyasını eylülde yapacaklarını söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirtti.

Bu yıl indirim kampanyasını eylülde yapacaklarını, kampanyaların belirli prosedürlere göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. İnşallah en geç 9'uncu ayda indirim kampanyamızı yapacağız. Bunu bekliyor vatandaşlarımız." dedi.

Günlük kiralık evlerin kayda alınması kararı yayımlandı

Günlük kiralık konutları işletenlere kira belgelendirme zorunluluğu getirilmesi kararı bugünkü resmi gazetede yayınlandı.

Günlük kiralık konutların kira belgelendirme zorunluluğu getirilmişti. Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut/ev kiralamalarında tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi.

İlgili gelir vergisi genel tebliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

BAKAN NACİ AĞBAL: "KURALA UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK"

Özel endüstri bölgesindeki şahsi mülki araziler satılıp kiraya verilebilir mi?

Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alan sınırları içerisinde kalan, başvuru sahibinin mülkiyetindeki araziler, parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle satılabilecek, kiraya verilebilecek.

Verilen 5 yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın gerçekleşmemesi durumunda gecikmenin gerekçeleri kurulca değerlendirilecek, gerekirse bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilecek.

Verilen ek süre içerisinde taahhüdün gerçekleşmemesi halinde, özel endüstri bölgesinin kaldırılmasına karar verilebilecek.

- Yönetici şirket

Endüstri bölgesi ne demek?

Endüstri bölgesi ile ilgili esaslar, 4737 sayılı Endüstri bölgeleri kanunu ve Endüstri bölgeleri yönetmeliğinde açıklanıyor. Peki yasal mevzuata göre endüstri bölgesi nedir? Endüstri bölgesi nasıl kurulur?

Endüstri bölgesi nedir? Endüstri bölgesi ile ilgili esaslar, 4737 sayılı Endüstri bölgeleri kanunu ve Endüstri bölgeleri yönetmeliğinde açıklanıyor. Peki yasal mevzuata göre endüstri bölgesi nedir? Endüstri bölgesi nasıl kurulur?

Endüstri bölgesi: Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere 4737 sayılı Kanun uyarınca kurulacak üretim bölgelerini ifade ediyor.

Endüstri bölgeleri nerelerdir?

Tasarı, Endüstri Bölgeleri Kanununun amacını yeniden düzenliyor.

Endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları düzenleyen tasarı, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, endüstri bölgelerinin kuruluşunu, ilanını, yatırım izni sürecini, teşvik tedbirlerini ve yönetici şirketin görev ve yetkilerini belirleyen hükümleri de kapsıyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilecek.

Bakanlığın önerisi üzerine kurulca belirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulunca endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilecek. Endüstri bölgesi ilan edilen alanlardaki araziler kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilecek, Maliye Bakanlığı, endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere bakanlığa tahsis edecek.

Kamulaştırılan taşınmazlar yatırıma ayrılabiliyor mu?

Her iki kapsamdaki taşınmazlar ile kamulaştırma yoluyla iktisap edilen taşınmazlar, öncelikli olarak orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara tahsis edilecek. Aynı parsel için birden fazla yatırımcının tahsis talebinde bulunması durumunda teknoloji yoğunluğu, yatırım tutarı ve istihdam oranı yüksek olan yatırıma öncelik tanınacak, eşitlik halinde kura yöntemine başvurulacak.

Bakanlık, OSB'nin talep etmesi halinde, ortaya çıkacak arsa edinim masraflarının tamamına kadar olan kısmını kredilendirebilecek.

Yürürlük tarihinden önce kredi alacaklısı kuruluşun mülkiyetine geçen taşınmazların iki yıl içerisinde satılamaması veya kiraya verilememesi hallerinde, OSB'nin başvurusu üzerine ilgili mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi marifetiyle tespit edilen taşınmaz bedeli, kredi alacaklısı kuruluş hesabına yatırılarak taşınmaz OSB adına tescil edilecek.

Yurt dışında OSB kurulabilir mi?

OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye'de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması halinde yurt dışında OSB kurulmasına, kurulmuşlara ortak olunması ve bu OSB'lerin işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilecek.

OSB'ler, yönetim ve hisse çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde olmak ve bu bölgelerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilecek.

OSB'lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahip olacak ancak üretim yapmaktan ve üretim yapma taahhüdünden muaf olacak.

Temel bilimler mezunu Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, o personel için ödediği aylık ücretin asgari ücret kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak.

OSB'lerde yer alan parseller bedelsiz tahsis edilebilir mi?

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.

Bakanlık kredisi kullanan OSB'deki tahsis edilmeyen parseller, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Bu durumda, tahsis edilen parselin değeri, Bakanlık tarafından OSB'ye verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce gerçek ve tüzel kişilere bedelli tahsis edilmiş parseller için ödemeler durdurulacak ve kalan meblağ Bakanlık tarafından OSB'ye verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilecek.

Hangi işletme binalarından emlak vergisi alınmıyor?

İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak.

Yine bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri, bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri, harçlardan muaf olacak.

İşletmelerin bu alanlardaki binaları, emlak vergisinden istisna tutulacak.

OSB ile ilgili yeni düzenlemeler

OSB yer seçimleri kararlarında, komisyondaki herhangi bir kurum-kuruluşun olumsuz görüş vermesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek.

OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması halinde bu araziler, yatırımların ve istihdamın teşviğine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecek. Diğer illerde ise harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle OSB'lere satılacak.

Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanmasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye en geç 1 yıl içinde yapacak.

Binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bir yıl sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik odalara iletilen sesin, bu mekanlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave önlemler alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, hazırlanan "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Son yorumlar

İçeriği paylaş