Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 geriledi.

- Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin "Yapı İzin İstatistikleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 15, yüzölçümü yüzde 17,2, değeri yüzde 3,6, daire sayısı yüzde 11,6 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 45 milyon metrekare oldu, bunun 25,4 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 9,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir hangisi?

Türkiye genelinde konut fiyatları nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,22, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,50 yükseldi.

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" nisan ayı sonuçları açıklandı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,46 artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,71 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 74,50 artış yaşandı.

Nisan ayında İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,50, İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde de yüzde 0,23 fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 10,4 puan fazla artış gösterdi.

Ruhsatsız faaliyet gösteren özel eğitim kurslarına ceza

MEB eğitim koçluğu, TEOG kampı, ödev merkezi gibi isimler altında faaliyet gösteren 60'tan fazla kaçak kurum tespit etti. Ayrıca MEB velilere 1 Temmuz'dan sonra faaliyetlerinin yasadışı kapsama girecek olması nedeniyle ilkokul ya da ortaokul öğrencilerine yönelik özel etüt merkezleriyle sözleşme imzalamamaları gerektiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı son 6 ay içinde 60'tan fazla ruhsatsız faaliyet gösteren özel eğitim kursu tespit etti. Eğitim koçluğu, TEOG kampı, ödev merkezi gibi isimler altında dershanecilik yapmaya devam eden kurslara toplam 2 milyon TL ceza kesildi. Kurumların tamamı kapatıldı. 1 Ağustos 2017'den itibaren özel eğitim kursları sadece bir bilim grubunda faaliyet gösterebilecek. MEB bu kursları takip için dijital bir sistem geliştirdi. Kursların faaliyetleri elektronik ortamda denetlenecek.

ÜÇÜNCÜSÜNDE KAPANACAK

Türkiye'de iki konuttan biri sigortalı

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Kayacı: - "Şu an 8 milyon sigortalı sayısına ulaştık. Ülkemizdeki yaklaşık her iki konuttan biri sigortalı. Ulaştığımız sigortalılık oranı da yüzde 45 seviyesinde".

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, "Şu an 8 milyon sigortalı sayısına ulaştık. Ülkemizdeki yaklaşık her iki konuttan biri sigortalı. Ulaştığımız sigortalılık oranı da yüzde 45 seviyesinde." dedi.

DASK'ın düzenlediği Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda finale kalan projelerin yarıştığı etkinlikte konuşan Kayacı, DASK olarak, Türkiye'nin deprem bilinci çalışmalarında önemli rol oynayan sigortalılığa ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini, bu çalışmalar kapsamında her kurum ve kuruluş ile iş birliği yaptıklarını anlattı.

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Girmektedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde 'mesken' olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir.

Bu sigortayı ancak sigorta kapsamında tarif edilen bağımsız bölümler ve binalar için sahipleri veya varsa faydalanma hakkına sahip kişiler yaptırmak zorundadır.

Hangi Binalar DASK Kapsamı Dışında Kalır?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

Bunların yanı sıra mesken olarak kullanılamayan bakımsız, harap ve meskun binalar da deprem sigortası kapsamı dışındadır.

Belediye denetiminin olmadığı köy yerleşimleri gibi alanlarda deprem sigortası yaptırmak zorunlu olmamakla birlikte, bina sahipleri istediği takdirde ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir. Buna benzer olarak tamamı ticari amaçlar için kullanılan binalar için de isteğe bağlı olarak ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Hasarları Öder?

Zorunlu deprem sigortası yani DASK, depremin ve deprem neticesinde oluşan yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı tüm maddi zararları teminat altına alır.

Zorunlu deprem sigortası, belediye sınırları içinde yer alan, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar ve kat mülkiyeti kanununda belirlenmiş bağımsız bölümler ve bu binarların içinde yer alan büro ve ticarethanelerde meydana gelen hasarlar için yapılmaktadır.

Sigorta, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler hasarları tazmin etmektedir.

Deprem Hasarını Hangi Poliçe Nasıl Öder?

Deprem yaşandığında eğer sigortalının birden fazla deprem teminati içeren sigortası olabilir. Deprem riskine karşılık zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırmanın yanı sıra, konut sigortasında da ilgili teminat eklenebilmektedir.

Deprem olması durumunda hasarın karşılanması için ilk olarak zorunlu deprem sigortasından faydalanılmaktadır. Sigortalının hem zorunlu deprem sigortası hem de kendi isteğiyle düzenlenmiş deprem teminatı içeren bir sigortası varsa hasar öncelikle zorunlu deprem sigortasından ödenir.

Zorunlu deprem sigortasının belli bir tavan miktarı olduğundan, meydana gelen hasarın bu tavan miktarı geçmesi durumunda konut sigortasının teminatına başvurulur.

Kısaca tavan miktara kadar olan kısmın tazminatını zorunlu deprem sigortası öderken, kalan miktar ise isteğe bağlı olarak düzenlenmiş olan sigortanın deprem ek teminatından karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinde Muafiyet Uygulanır mı?

Sigorta muafiyeti, zorunlu deprem sigortası poliçelerinde de uygulanmaktadır. Zorunlu deprem sigortasında her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Bu demektir ki poliçe bedelinin %2’sini aşmayan maddi hasarlardan sigorta şirketi muaftır ve bu bedeli aşmamış zararları sigorta karşılamamaktadır.

Poliçe bedelinin %2’sini aşmayan zararlar sigortalı tarafından ödenmektedir. Oluşan zarar, muafiyet bedelini aştığı takdirde, sigorta şirketi muafiyet bedelini tazminattan düşerek ödemektdir.

Ayrıca muafiyet uygulamasında her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Sigortam.net uzmanlarından destek alabilirsiniz.

Bina Ortak Alanları Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dahil midir?

Bina ortak alanları zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir ancak güvenli bir yaşam için bina yönetimleri zorunlu deprem sigortası yaptırmalıdır.

Bağımsız Bölümün Alanı Nasıl Hesaplanıyor?

Bağımsız bölüm hesaplaması yapılırken emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınır.

Bağımsız Bölümlerin Tamamı Belirli Bir Süre Sonra Ayrı Ayrı Bürolara vb. Dönüşmüş ise Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dahil midir?

Bağımsız Bölümlerin Tamamı Belirli Bir Süre Sonra Ayrı Ayrı Bürolara vb. Dönüşmüş ise Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dahil midir?

Bina mesken olarak inşa edilmiş ise kullanımın daha sonra değişmesi mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortası kapsamında yer alır.

DASK Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalı Arasında Ne Fark Var?

DASK Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir? DASK sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, tapuda ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, konut başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.

DASK’ta Hasar Ödemeleri Ne Zaman Yapılıyor?

DASK’ta Hasar Ödemeleri Ne Zaman Yapılır? Zorunlu deprem sigortasında, yani bilinen adıyla DASK’ta hasar ödemeleri tazminatın belirlenmesi ve gerekli evrakların tamamlanması koşuluyla en geç 1 ay içerisinde yapılmaktadır.

Hasar Halinde DASK’a Hangi Bilgi ve Belgeler Gönderiliyor?

Hasar Halinde DASK’a Hangi Bilgi ve Belgeler Gönderilmelidir? DASK kapsamında bulunan teminatlar dahilinde bir hasarın meydana gelmesi halinde DASK’a TC Kimlik No ve poliçe numarası ile birlikte hasar ihbarı yapılmalıdır. Ayrıca hasarın meydana geldiği yapının tapu belgesi, hasarın ortaya çıktığı yerin açık adresi ve sigortalının telefon bilgileri de DASK’a ulaştırılmalıdır.

Son yorumlar

İçeriği paylaş